Een ogenblik geduld a.u.b.

Begrotingscirculaire 2020

In aanvulling op het beleidskader financieel toezicht wordt jaarlijks een circulaire uitgebracht met daarin actualiteiten en aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het Sociaal Domein en de Omgevingswet.
02-05-2019/ 125kB