Een ogenblik geduld a.u.b.

Begrotingscirculaire 2022

In april 2021 hebben Gedeputeerde Staten de begrotingscirculaire 2022 vastgesteld en verzonden aan de Gelderse gemeenten. In de circulaire zijn aandachtspunten en actualiteiten opgenomen, die gemeenten mee kunnen nemen bij het op- en vaststellen van de begroting 2022-2025.

29-04-2021/ 183173kB