Een ogenblik geduld a.u.b.

Begrotingscirculaire Gelderland 2025

In de begrotingscirculaire 2025 geven Gedeputeerde Staten aan op welke wijze zij, in het kader van het financieel toezicht, omgaan met actuele ontwikkelingen binnen de financiën van de gemeenten. De circulaire is daarmee een jaarlijkse aanvulling op het Gemeenschappelijk toezichtkader, waarin de provincies hebben opgetekend hoe zij invulling geven aan het aan hen opgedragen financieel toezicht op gemeenten.
08-05-2024/ 84kB