Een ogenblik geduld a.u.b.

Financieel toezicht in 2023

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben besloten dat in 2023 alle Gelderse gemeenten onder het repressief toezicht komen te staan, de lichtste vorm. Het eerder in september geschetste positieve beeld is wel wat genuanceerd, met name door de gestegen energiekosten en het financieel invullen van ambities van nieuwe gemeenteraden. Maar er was geen directe aanleiding voor preventief toezicht. Ook voor de jaren 2024 en 2025 zijn de cijfers, vooral door hoge rijksbijdragen, positief. Voor ravijnjaar 2026 houden GS zorg.