Een ogenblik geduld a.u.b.

Statenbrief vooruitblik begrotingen 2023

In september 2022 hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten gerapporteerd over de stand van zaken van de gemeentelijke financiën. Daarbij is aangegeven dat de verwachting gerechtvaardigd is dat (bijna) alle Gelderse gemeenten er in zullen slagen de begroting 2023 reëel en structureel sluitend vast te stellen