Een ogenblik geduld a.u.b.

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020-2023

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 in november 2020 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen de wijze waarop GS vorm geven aan het interbestuurlijk toezicht. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld voor een periode van vier jaar en zou volgens planning in 2023 worden geactualiseerd voor de volgende periode. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de doorwerking van het nieuwe coalitieakkoord 'Gewoon doen' en enkele ontwikkelingen binnen het interbestuurlijk toezicht. Daarom hebben Gedeputeerde Staten besloten om het huidige uitvoeringsprogramma met een jaar te verlengen.