Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020-2023

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 in november 2020 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen de wijze waarop GS vorm geven aan het interbestuurlijk toezicht.

/ Algemeen / 705 kB

Gemeenschappelijk (financieel) toezichtkader 2020

De gezamenlijke provincies hebben het financieel toezichtkader 2020 vastgesteld. Het kader is een actualisering op het vorige beleidskader, dat hiermee is vervallen. In het toezichtkader worden de wijze van toezicht en de interpretatie van de wettelijke toezichtbepalingen uitgewerkt.

/ Algemeen / 3678 kB

Statenbrief tekorten in de jeugdzorg

In de openbare vergadering van Provinciale Staten zijn vragen gesteld over de tekorten op de jeugdzorg bij Gelderse gemeenten. Deze vragen zijn beantwoord in bijgaande Statenbrief. In de bijlage bij de Statenbrief kunt u zien bij welke gemeenten dit tot financiële problemen kan leiden.

/ Algemeen / 202 kB

Bijlage bij Statenbrief jeugdzorg

In de bijlage een overzicht van de Gelderse gemeenten met hun financiële situatie in het kader van de tekorten op de jeugdzorg

/ Algemeen / 205 kB

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2016-2019

Het uitvoeringsprogramma van het door Gedeputeerde Staten uitgevoerde toezicht op de Gelderse gemeenten

/ Algemeen / 379 kB

Kengetallen 2016

In de bijlage zijn de kengetallen opgenomen zoals door de Gelderse gemeenten berekend en gepresenteerd in hun begroting 2016

/ Algemeen / 380 kB

Apeldoorn, Beuningen en Bergerden onder preventief toezicht in 2016

Gedeputeerde Staten hebben de gemeenten Apeldoorn en Beuningen en gemeenschappelijke regeling Glastuinbouwproject Bergerden onder het preventieve toezicht geplaatst. Zie hier het betreffende persbericht

/ Algemeen / 121 kB

Ontwikkeling financiële positie Gelderse gemeenten in 2015.

Jaarlijks worden de begrotingen van de Gelderse gemeenten, in het kader van financieel toezicht, beoordeeld. Op basis van deze beoordeling vormen wij een beeld van de ontwikkelingen binnen de financiën van de Gelderse gemeenten. Deze ontwikkelingen zijn vastgelegd in bijgaande factsheet.

/ Algemeen / 325 kB

Toelichting op kengetallen

Een korte toelichting op de kengetallen.

/ Algemeen / 86 kB

Overzicht kengetallen Gelderse gemeenten

Vooruitlopend op regelgeving zijn in de begrotingsbrieven 2015 kengetallen opgenomen. Hieraan is een oordeel verbonden. Een overzicht van deze kengetallen vindt u hier.

/ Algemeen / 191 kB

Nederlandse gemeenten onder preventief toezicht

Minister Plasterk van BZK heeft de kamer geïnformeerd over het aantal preventieve gemeenten in Nederland in 2015. Zie bijgaande Kamerbrief en bijlage

/ Algemeen / 82 kB

Toezichtsvormen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen voor 2015

Gedeputeerde Staten hebben besloten de gemeenten Apeldoorn, Beuningen en Groesbeek en de gemeenschappelijke regeling Glastuinbouwproject Bergerden, een samenwerkingsverband van de gemeenten Nijmegen en Lingewaard, voor 2015 onder preventief toezicht te plaatsen. Lees het persbericht in de bijlage.

/ Algemeen / 248 kB

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader

Het rijksbeleid is erop gericht de verantwoordelijkheid neer te leggen daar waar die hoort, namelijk het liefst op een zo laag mogelijk niveau. Het is daarom aan de provincies en gemeenten in Nederland om ervoor te zorgen dat zij zelf hun financiën op orde houden. Elke provincie en gemeente moet werken aan een zo gezond mogelijke financiële situatie en heeft daarbij de verantwoordelijkheid te zorgen voor een begroting die ‘structureel en reëel in evenwicht’ is.

/ Algemeen / 1015 kB