Een ogenblik geduld a.u.b.

Begrotingscirculaire 2020 en Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

02-05-2019
door Dick Schuurman

Op 23 april hebben Gedeputeerde Staten het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) voor 2020 e.v. vastgesteld. Het toezichtkader is samen met de 11 andere provincies opgesteld. Tegelijkertijd is de begrotingscirculaire 2020 vastgesteld. In de circulaire vooral actualiteiten en aandactspunten voor de op te stellen gemeenten meerjarenbegrotingen 2020-2023.

Het GTK vindt u hier.  De begrotingscirculaire hier.