Een ogenblik geduld a.u.b.

Wat is nieuw?

Latest news

 • -

  Presentaties Kennisdag Gemeentefinanciën 16 mei 2019

   
 • -

  Financiele ontwikkelingen 2019

  De financiële ontwikkelingen, op basis van de begrotingen 2019, zijn opgenomen in de factsheet begrotingen 2019.

  De Gelderse gemeenten zijn er bijna allen nog in geslaagd om een sluitende begroting 2019 en/of meerjarenbegroting 2020-2022 vast te stellen. Maar er is ook steeds meer zorg om de lasten van het Sociaal Domein. Dit en meer is te lezen in de factsheet. Deze vindt u  hier

 • -

  Begrotingscirculaire 2020 en Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

  Op 23 april hebben Gedeputeerde Staten het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) voor 2020 e.v. vastgesteld. Het toezichtkader is samen met de 11 andere provincies opgesteld. Tegelijkertijd is de begrotingscirculaire 2020 vastgesteld. In de circulaire vooral actualiteiten en aandactspunten voor de op te stellen gemeenten meerjarenbegrotingen 2020-2023.

  Het GTK vindt u hier.  De begrotingscirculaire hier.

 • -

  Tekorten in de jeugdzorg

  Komen Gelderse gemeenten financieel in de knel door tekorten in de jeugdzorg ?

 • -

  Factsheet jaarrekeningen 2017

  In de factsheet jaarrekeningen zijn in diverse grafieken de financiële ontwikkelingen van de Gelderse gemeenten weergegeven.

  http://geldersefinancien.nl/documents/Jaarrekeningen

 • -

  Kennisdag Gemeentefinanciën 2018

  Voor het 3e achtereenvolgende jaar heeft de provincie Gelderland een kennisdag georganiseerd over gemeentefinanciën. Dit keer met als centrale thema "In Control". Zo'n 100 financiële experts en controllers van Gelderse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen werden in interactieve workshops en lezingen bijgepraat over actuele ontwikkelingen over Financiën en Control. Een verslag van de kennisdag en de presentaties van de workshops vindt u hier.

News archive