Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Laatste nieuws

 • -

  Financiële situatie gemeenten 2021

  Op de website staat de brief die Gedeputeerde Staten hebben gestuurd aan PS over financiën van de gelderse gemeenten met de bijbehorende Factsheet "Begroting Gelderse gemeenten 2021".

  Deze documenten vindt u hier

   

 • -

  Cijfers begrotingen 2021-2024 beschikbaar

  De nieuwe cijfers en kengetallen uit de begrotingen 2021-2024 zijn te raadplegen in de dashboards en de databank. 
 • -

  Jaarrekeningen 2019 zorgen voor daling Eigen Vermogen

  Voor het eerst sinds 2014 is het totaal aan reserves van de Gelderse gemeenten gedaald.
 • -

  Financiële situatie gemeenten 2020

  Tekorten in het Sociaal Domein, forse belastingverhogingen en grote bezuinigingsoperaties. Lees alles over hoe de 51 Gelderse gemeenten al het mogelijke hebben gedaan om hun begroting of meerjarenbegroting sluitend te krijgen. In een brief aan Provinciale Staten, vergezeld met een factsheet hebben Gedeputeerde Staten hun bevindingen opgetekend. U leest het hier.
 • -

  Presentaties Kennisdag Gemeentefinanciën 16 mei 2019

  Op 16 mei 2019 is voor het 4e achtereenvolgende jaar de Kennisdag Gemeentefinanciën georganiseerd. Financieel specialisten en controllers van Gelderse gemeente en gemeenschappelijke regelingen werden bijgepraat over verschillende actuele zaken op hun vakterrein. De presentaties van de verschillende workshops vindt U hier.
 • -

  Begrotingscirculaire 2020 en Gemeenschappelijk financieel toezichtkader

  Op 23 april hebben Gedeputeerde Staten het gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK) voor 2020 e.v. vastgesteld. Het toezichtkader is samen met de 11 andere provincies opgesteld. Tegelijkertijd is de begrotingscirculaire 2020 vastgesteld. In de circulaire vooral actualiteiten en aandachtspunten voor de op te stellen gemeenten meerjarenbegrotingen 2020-2023. Het GTK vindt u hier.  De begrotingscirculaire hier.

Archief