Een ogenblik geduld a.u.b.

Financiële kengetallen in begrotingsbrieven

door Admin

Vanaf 2015 nemen wij in onze brieven aan gemeenten met informatie over de toezichtsvorm financiële kengetallen op. Deze kengetallen zeggen iets over de financiële positie van de gemeente.

Aan de kengetallen verbinden wij een oordeel. Zoals opgenomen in ons IBT-uitvoeringsplan kan dit oordeel VOLDOENDE, MATIG of ONVOLDOENDE zijn.

 

Gelderland loopt landelijk​ voorop  met dit initiatief.  Waarom?

De aanleiding voor deze ontwikkeling is het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten (commissie Depla). De commissie adviseert o.a. de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. Dit kan volgens de commissie o.a. door kengetallen te gebruiken die de financiële positie van gemeenten weergeven en die kunnen dienen ter vergelijking met andere gemeenten. Inmiddels heeft een landelijke werkgroep een aantal kengetallen verder uitgewerkt. 

Wij anticiperen alvast op deze ontwikkeling, door de voorgestelde kengetallen van alle gemeenten op te nemen in de brief die zij van ons ontvangen over de toezichtsvorm voor 2015. De betreffende kengetallen zijn:

1. Structurele exploitatieruimte   2. Netto schuldquote  3. Solvabiliteit   4. Lokale lasten   5. Grondexploitatie

Vanuit onze toezichtsrol hebben wij aan deze kengetallen m.u.v. Grondexploitatie een 'Gelderse' norm verbonden.

De uitleg over het gebruik van de kengetallen en de normen hebben wij opgenomen in een brief aan alle gemeenten,  zie onder "Documenten"

Wij zijn van plan in maart 2015 de kengetallen te publiceren op deze website.