Een ogenblik geduld a.u.b.

Financiën geen reden voor verzwaard toezicht in Gelderland

door Admin

Er zijn geen Gelderse gemeenten die in 2018 om financiële redenen onder verzwaard (preventief) toezicht zijn geplaatst. Gedeputeerde Staten concluderen dat het beter gaat met de Gelderse gemeenten. Maar er zijn nog altijd zorgpunten.

Op grond van de Gemeentewet houden Gedeputeerde Staten toezicht op de financiën van de Gelderse gemeenten. Normaal gesproken is sprake van de lichte vorm van toezicht (repressief toezicht). In uitzonderingen gaat het om preventief toezicht.

GS hebben de toezichtvorm voor de Gelderse gemeenten voor 2018 vastgesteld. Alleen de nieuwe gemeente Zevenaar (wordt gevormd per 1 januari 2018 na herindeling van Rijnwaarden/Zevenaar) is onder preventief  toezicht geplaatst. De gemeente heeft vóór 15 november 2017, de wettelijke datum, geen vastgestelde begroting 2018-2021. Immers er is pas vanaf 1 januari a.s. een nieuwe gemeenteraad.

De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen staan al vanaf 16 maart 2017 onder verscherpt toezicht in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling.

De overige 49 gemeenten staan onder het repressieve toezicht. Dit is de minst belastende vorm.

GS stellen vast dat het herstel van de economie ook doorwerkt naar de gemeenten. In zijn algemeenheid staan de Gelderse gemeenten er weer iets beter voor. De vraag is of voor alle gemeenten in de toekomst de zorgbudgetten voldoende zullen zijn. Dit blijft voorlopig nog een punt van zorg.