Een ogenblik geduld a.u.b.

Gelderse gemeenten sluiten 2021 positief af

door Dick Schuurman

Alle jaarrekeningen 2021 van de 51 Gelderse gemeenten sluiten met een positief saldo.

Gedeputeerde Staten constateren dat deze positieve resultaten onder meer het gevolg zijn van incidentele zaken, zoals uitgestelde projecten, tussentijdse winstnemingen vanuit de
grondexploitatie en toevoegingen aan het gemeentefonds.

Wat dit betekent voor de financiële positie van de Gelderse gemeenten leest u in de Factsheet Jaarrekeningen 2021