Een ogenblik geduld a.u.b.

Gedeputeerde Staten stellen Begrotingscirculaire 2024 vast

door Dick Schuurman
Gedeputeerde Staten hebben op 9 mei 2023 de Begrotingscirculaire 2024 vastgesteld. In de circulaire zijn actuele ontwikkelingen opgenomen op het terrein van de financiën van de gemeenten. Gedeputeerde Staten geven aan hoe zij bij de beoordeling van de meerjarenbegroting 2024-2027 zullen omgaan met deze actualiteiten. De circulaire is daarmee een aanvulling op het Gemeenschappelijk toezichtkader. De circulaire vindt U hier