Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Factsheet begrotingen Gelderse gemeenten 2022

  Aansluitend op de vaststelling van de toezichtvormen voor 2022 hebben GS van Gelderland in een factsheet de diverse financiële (totaal)ontwikkelingen weergegeven. Begrotingen die relatief eenvoudig sluitend zijn, beperkte belastingstijgingen en een verbetering van het weerstandsvermogen. Hoe dit is ontstaan en wat dit cijfermatig betekent leest u in deze factsheet.

  / Begrotingen / 1629016 kB

 • Statenbrief financieel toezicht 2022

  GS van Gelderland hebben in december 2021 besloten alle 51 Gelderse gemeenten onder het repressieve toezicht te plaatsen. Dit is de reguliere, lichte vorm van toezicht. Vooral door de extra bijdrage van het Rijk voor de jeugdzorg bleek het voor veel gemeenten goed mogelijk een sluitende begroting 2022 vast te stellen. De enkele gemeenten die hierin niet slaagden hebben wel een ruim sluitend meerjarenperspectief. De bevindingen van GS zijn opgetekend in deze brief aan Provinciale Staten.

  / Begrotingen / 168826 kB

 • Statenbrief vooruitblik begrotingen 2022

  In een brief aan Provinciale Staten van Gelderland  kijken GS terug op de ontwikkelingen in de eerste helft van 2021 en geven een vooruitblik naar de begrotingen 2022. De verwachting is dat de extra bijdragen van het Rijk er voor zullen zorgen dat het gros van de gemeenten er betrekkelijk eenvoudig in zal slagen een sluitende begroting vast te stellen.

  / Begrotingen / 186 kB

 • Begrotingscirculaire 2022

  In april 2021 hebben Gedeputeerde Staten de begrotingscirculaire 2022 vastgesteld en verzonden aan de Gelderse gemeenten. In de circulaire zijn aandachtspunten en actualiteiten opgenomen, die gemeenten mee kunnen nemen bij het op- en vaststellen van de begroting 2022-2025.

  / Begrotingen / 183173 kB

 • Factsheet begrotingen 2021

  Gedeputeerde Staten constateren  dat gemeenten steeds meer moeite hebben om een sluitende begroting op te stellen. Dit blijkt ook uit de Factsheet "Begroting Gelderse gemeenten 2021 in beeld", waarin de totaalontwikkelingen opgenomen zijn uit de begrotingen van de Gelderse gemeenten.

  / Begrotingen / 271 kB

 • Brief aan Provinciale Staten over financiën gemeenten 2021.

  Gedeputeerde Staten hebben aan het algemeen bestuur van de provincie (PS) bericht over hun bevindingen bij de beoordeling van de begrotingen 2021 in het kader van het financieel toezicht op de Gelderse gemeenten.

  / Begrotingen / 211736 kB

 • Brief aan Provinciale Staten over financiën gemeenten 2020

  Gedeputeerde Staten hebben aan het algemeen bestuur van de provincie (PS) bericht over hun bevindingen bij de beoordeling van de begrotingen 2020 in het kader van het financieel toezicht op de Gelderse gemeenten.

  / Begrotingen / 256 kB

 • Factsheet begrotingen Gelderse gemeenten 2020

  De financiële ontwikkelingen van de gezamenlijke Gelderse gemeenten zijn weergegeven in een factsheet. Lees hoeveel de gemeenten hebben moeten bezuinigen of met welk percentage de belastingen zijn verhoogd.

  / Begrotingen / 536 kB

 • Factsheet begrotingen 2019

  De financiële ontwikkelingen van de Gelderse gemeenten is weergegeven in de Factsheet begrotingen 2019. De meeste gemeenten slaagden er nog in een positieve begroting en/of meerjarenbegroting vast te stellen. Het Sociaal Domein in z'n algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder geeft reden tot zorg. Dit en meer ontwikkelingen zijn opgenomen in de Factsheet.

  / Begrotingen / 713 kB

 • Begrotingscirculaire 2020

  In aanvulling op het beleidskader financieel toezicht wordt jaarlijks een circulaire uitgebracht met daarin actualiteiten en aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor het Sociaal Domein en de Omgevingswet.

  / Begrotingen / 125 kB

 • Begrotingscirculaire 2019

  In de begrotingscirculaire 2019 zijn de uitgangspunten voor het begrotingstoezicht opgenomen.

  / Begrotingen / 1116 kB

 • Factsheet begrotingen 2018. Het herstel zet door

  De gegevens uit de begrotingen 2018 van de Gelderse gemeenten zijn opgenomen in de Databank. In een factsheet zijn de geconstateerde totaalontwikkelingen opgetekend.

  / Begrotingen / 1232 kB

 • Begrotingscirculaire 2018

  Jaarlijks wordt aan de gemeenten een circulaire gezonden met daarin de uitgangspunten voor het begrotingstoezicht.

  / Begrotingen / 110 kB

 • Factsheet begrotingen 2017

  Het financiële herstel van de Gelderse gemeenten zet door. Dat is de conclusie van GS over de gemeentebegrotingen 2017. In de factsheet is dit opgenomen Ondanks het herstel is er ook nog steeds reden tot enige bezorgdheid. Dit en nog veel meer kunt u ook lezen in deze factsheet.

  / Begrotingen / 1128 kB