Een ogenblik geduld a.u.b.

Gedeputeerde Staten stellen de begrotingscirculaire 2025 vast

door Gert Mellendijk
Gedeputeerde Staten hebben op 7 mei 2024 de begrotingscirculaire 2025 vastgesteld. In de circulaire zijn actuele ontwikkelingen opgenomen op het terrein van de gemeentelijke financiën. Gedeputeerde Staten geven aan hoe zij bij de beoordeling van de meerjarenbegroting 2025-2028 zullen omgaan met deze actualiteiten. De circulaire is daarmee een aanvulling op het Gemeenschappelijk toezichtkader. De circulaire vindt U hier