Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten.

  De Commissie BBV heeft enkele jaren geleden een "Notitie structurele en incidentele baten en lasten" opgesteld. De gezamenlijke toezichthouders hebben een handreiking opgesteld hoe deze notitie toe te passen.

  / Algemeen / 632 kB

 • Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2020-2023

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023 in november 2020 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen de wijze waarop GS vorm geven aan het interbestuurlijk toezicht.

  / Algemeen / 705 kB

 • Gemeenschappelijk (financieel) toezichtkader 2020

  De gezamenlijke provincies hebben het financieel toezichtkader 2020 vastgesteld. Het kader is een actualisering op het vorige beleidskader, dat hiermee is vervallen. In het toezichtkader worden de wijze van toezicht en de interpretatie van de wettelijke toezichtbepalingen uitgewerkt.

  / Algemeen / 3678 kB

 • Statenbrief tekorten in de jeugdzorg

  In de openbare vergadering van Provinciale Staten zijn vragen gesteld over de tekorten op de jeugdzorg bij Gelderse gemeenten. Deze vragen zijn beantwoord in bijgaande Statenbrief. In de bijlage bij de Statenbrief kunt u zien bij welke gemeenten dit tot financiële problemen kan leiden.

  / Algemeen / 202 kB

 • Bijlage bij Statenbrief jeugdzorg

  In de bijlage een overzicht van de Gelderse gemeenten met hun financiële situatie in het kader van de tekorten op de jeugdzorg

  / Algemeen / 205 kB

 • Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2016-2019

  Het uitvoeringsprogramma van het door Gedeputeerde Staten uitgevoerde toezicht op de Gelderse gemeenten

  / Algemeen / 379 kB